Skip to content

Over ons

Menvereniging Zuidwolde

Over ons

Op 26 februari 1987 zijn er een aantal mensen bij elkaar geweest, volgens de notulen van die avond, om te komen tot de oprichting van een zelfstandige menvereniging. Voor die tijd werd er al aan mensport gedaan, eerst bij de Oranjeruiters in Pesse en later bij Ceres in Zuidwolde.

over ons

Menvereniging
Zuidwolde

Toen op 1 januari 1987 het mogelijk was om zelfstandige menverenigingen in te schrijven bij de KNF, heeft men gemeend om zelfstandig te worden. Het eerste bestuur bestond uit Arend Linde (voorzitter), Anja Boer (secretaris/penningmeester) en Henk Santing. Wie op deze vergadering verder aanwezig zijn geweest is niet meer te achterhalen, maar in ieder geval Roelof Oosterveld en Jan ten Have.

In die tijd werden verschillende soorten wedstrijden georganiseerd, zoals dressuur, individueel en viertallen en samengestelde wedstrijden (marathons). Het rijden van viertallen is in de loop der jaren afgeschaft.

In die tijd werd er nog gereden met zogenaamde dressuurwagentjes, ook voor de marathon, wat nog wel eens tot verbogen wielen wilde leiden.

Al gauw kwamen in die tijd de eerste zelfgebouwde marathonwagens, welke beschermd waren en waarop een plaats voor de groom was ingeruimd om de wagen in evenwicht te houden.

In 1992 hebben wij het eerste Drentse Kampioenschap georganiseerd en in 1996 het Nederlands Kampioenschap. Destijds nog onder auspicien van de KNF de huidige KNHS

Na op verschillende plaatsen de marathon te hebben georganiseerd, Plan west in aanleg, Burgemeester Jansstraat, Fort en bij leden thuis op het terrein. In 1994, tot op heden, houden wij onze samengestelde  menwedstrijd in het buurtschap Steenbergen  aan de noordzijde van Zuidwolde.

Steenbergen is een unieke locatie, er zijn een stel bewoners welke erg enthousiast zijn over dit gebeuren. Iedereen die daar woont, verleent elk jaar weer spontaan zijn of haar medewerking aan dit gebeuren. Tevens is deze locatie aan de rand van het dorp wat voor het aantal bezoekers ook positief uitpakt.

Ook uniek is de mogelijkheid om hier de deelnemers en het publiek van elkaar te scheiden, waardoor het hele gebeuren een stuk veiliger is te organiseren. Zeer belangrijk, niet iedereen heeft die gelegenheid, wat soms leidt tot benauwde situaties.

De hindernissen liggen op vrij korte afstand van elkaar, zodat de rijders door hun supporters van hindernis naar hindernis gevolgd kunnen worden, ook voor het publiek is op deze manier het hele gebeuren goed te volgen. Als gevolg van de Corona pandemie kon in  2020 en 2021 geen marathon wedstreijd  worden georganiseerd.

We zijn een kleine vereniging welke door de loop van de jaren een grote uitstraling heeft gekregen en een groot aantal vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet en medewerking kunnen we jaarlijks dit evenement organiseren. Onze marathon staat als goed bekend in Nederland en daar zijn wij erg trots op en dat willen wij ook graag zo houden.

Ons bestuur

Maak kennis met het bestuur

Henry Kat

Voorzitter

Janique Huigen

Secretariaat

Gert Snoyer

Penningmeester