Bestuur Menvereniging Zuidwolde

Vacant, voorzitter

Henry Kat, secretaris

Gert Snoyer, penningmeester

Tineke Scholten-Klein, bestuurslid