Bestuur Menvereniging Zuidwolde

Vacant, voorzitter
Henk Snippe, bestuurslid

Henry Kat, secretaris

Tineke Scholten-Klein, bestuurslid

Gert Snoyer, penningmeester